Imprimir aquesta pàgina

Robòtica

 cicle superiorL’Scratch pretén introduir els nens i nenes en el món de la programació informàtica.

Tot i així, l’objectiu principal no és aprendre a programar sinó aprendre a pensar tot potenciant la creativitat i el pensament científic.

La metodologia del projecte 

Primer cal pensar el projecte que volem dur a terme, imaginar la idea.

Després caldrà planificar, desenvolupar i experimentar (pensa, crea i experimenta), un procés dinàmic en que els alumnes pensen accions, proven estratègies, investiguen a través de l’assaig-error... 

Tot seguit es tracta de donar a conèixer el projecte (comparteix), bé sigui simplement ensenyant-lo als nostres companys, publicant-lo a la web...

Acaba amb la reflexió (reflexiona) sobre l’assoliment de l’objectiu inicial, però també sobre el procés seguit, sobre el què hem après...

El perquè del projecte

  •       Perquè l’ús d’entorns de programació promou el pensament crític i analític dels alumnes alhora que encaixa amb la creixent implantació del currículum per competències.
  • Perquè promou el treball cooperatiu, l’intercanvi d’estratègies i coneixements entre els alumnes i comporta aprenentatges significatius.
  •    Perquè ofereix activitats i propostes que engresquen alumnes desinteressats per continguts formalment més acadèmics.

Les activitats de programació es porten a terme setmanalment a l'hora de tallers i a l'activitat de robòtica extarescolar.