Imprimir aquesta pàgina

Pla Català de l'Esport


Pla Català d'Esport a l'EscolaL'escola participa en el Pla Català d'Esport a l'Escola (Secretaria General de l'Esport), que té com a objectiu incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació en valors i per a l'adquisició d'hàbits saludables.

A la nostra escola aquest pla es porta a terme en col·laboració amb l'AMPA i està coordinat pel mestre d'educació física. Entre les activitats que es realitzen dins el pla hi ha bàsquet, patinatge, aeròbic, escacs...