Imprimir aquesta pàgina

Biblioteca Punt Edu

Amb l'objectiu de  potenciar  la biblioteca de l'escola com un espai de recursos on  trobar informació en diferents suports a l'abast dels alumnes, dels mestres i de la comunitat educativa i  prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les diferents àrees curriculars, l'escola participa en el projecte puntedu.

A l'escola es fomenta l'ús de la biblioteca per tal que l'alumnat es formi com a persona autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i per promoure l'hàbit lector.

Algunes de les activitats que s'inclouen en aquest projecte són els padrins de lectura (acompanyament en el procés de lectura inicial dels alumnes de P5 i 1r per part dels alumnes de 5è i 6è), els préstec de biblioteca, activitats d'animació lectora amb la visita a l'escola de diferents autors d'obres llegides...