Imprimir aquesta pàgina

Presentació

DSC 0262           

BENVINGUTS A L'ESCOLA!

L’Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens és una de les quatre escoles d’educació infantil i primària de titularitat pública (Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) del municipi de La Roca del Vallès i una de les dues escoles situades La Roca Centre.

És una escola amb un llarg recorregut, una escola amb un projecte educatiu consolidat i amb un professorat estable i amb llarga experiència al centre. 

Tot i ser una  escola de doble línea, el nombre d’alumnes ha anat fluctuant al llarg dels darrers anys, actualment tenim una sola línea des de P3 fins a 2n. Les dades demogràfiques indiquen que la tendència a curt termini serà la davallada paulatina d’alumnat.

En el marc del desplegament de la LEC, l’escola treballa amb energia i il·lusió per tal d’anar-se adaptant  als nous plantejaments metodològics i estratègics amb l’objectiu final de seguir  millorant la seva qualitat pedagògica.