Imprimir aquesta pàgina

Alumnes

DELEGADES/DELEGATS I SUBDELEGATS/SUBDELEGADES

Cada classe escull els seus representants. Aquests representen els seus companys en el consell de delegats, òrgan de participació dels alumnes en la gestió de l'escola.  

ECODELEGATS I ECODELEGADES

Els ecodelegats i ecodelegades són els representants de cada classe encarregats de planificar  i promoure actuacions  en favor de la cura del medi ambient a l'escola. Aquests es reuneixen periòdicament en el consel d'ecodelegats.